בדיקות קרינה בלתי מייננת

אנו מבצעים בדיקות קרינה בלתי מייננת  (extreme low frequency)  בתדר רשת החשמל על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה.
מאור סלוצקי בעל רשיון בדיקה מספר 5107014.

 

להלן דוגמא לבדיקת צפיפות שטף מגנטי שבוצע על ידי משרדנו : דוח מדידת קרינה לדוגמא